Indië Herdenking.

Datum: Maandag 15 augustus a.s.
Tijd: 15:30- 18:00 uur
Locatie: Bos der Onverzettelijken 

Welkom op de website van Veteranen Almere

Almere telt ongeveer 860 veteranen. Een groep die bestaat uit veteranen van de oude- en jonge generatie. Zo is de oudere generatie veteranen veelal georganiseerd in missiegerelateerde verenigingen en zijn de jonge veteranen meer eenheidsgebonden georganiseerd.

Een eerste verkenning van het veteranenbestand leert, dat er bij alle verschillen veel meer is dat de generaties veteranen met elkaar verbindt dan wat ze van elkaar onderscheidt.

Doelstelling Veteranen Almere

Gedicht: “Mijn man is Veteraan

Als doelstelling heeft het bestuur Veteranen Almere het bevorderen van maatschappelijke erkenning, herkenning en het creëren van waardering bij de Almeerse inwoners van Almeerse veteranen en het bevorderen van contacten tussen veteranen en hun gezinsleden onderling.

Onze activiteiten

Het bestuur Veteranen Almere organiseert onder andere de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst in Almere, de busreis naar de landelijke Veteranendag in Den Haag en één of meerdere Veteranencafé(s). Dit laatste is nog in ontwikkeling. Kijk voor onze activiteiten op de agenda>